hlavní stránka - pro veřejnost - dotazy - telefonní seznam - organizace - požární jednotky - územní odbor KM - UH - VS - ZL

 

Hasičský záchranný sbor
Zlínského kraje


Přílucká 213
Zlín

tisková zpráva

14.3.2008

 aktuality


Rozsáhlý požár v rodinném domě v Bystřici pod Hostýnem
majitel se při hašení zranil, ale odvoz do nemocnice odmítl
při opuštění domu ponechal majitel zapálenou svíčku bez dozoru

Dne 14.3.2008 v 10:05 hod. byli hasiči informováni o požáru rodinného domu v Bystřici pod Hostýnem.

Na místo vyjela jednotka profesionálních hasičů z Bystřice pod Hostýnem se dvěma cisternami, kterou posílily jednotky sboru dobrovolných hasičů z Bystřice pod Hostýnem a Rychlova. Po příjezdu na místo bylo zjištěno, že došlo k rozsáhlému požáru v jedné z místností dvoupodlažního rodinného domu.

Před příjezdem hasičů se snažil plameny uhasit sám majitel, který požár objevil po svém návratu domů. K hašení použil zahradní hadici, ale přes silné zakouření místností se jen těžko dostával k ohnisku. Do domu se asi dvakrát vrátil a přitom si způsobil lehké zranění v obličeji.

Pořezaly ho střepy okna, které se snažil otevřít k účinnějšímu hašení. Při pobytu v domě se také nadýchal kouře. Velitel zásahu mu nechal na místo přivolat zdravotnickou záchrannou službu. Starší muž byl ošetřen, ale odvoz do nemocnice odmítl i přesto, že byl lékařem upozorněn na nutnost vyšetření plic.

Hasiči pronikli do hořícího domu v dýchacích přístrojích a s vysokotlakým proudem vody. Požár v místnosti byl postupně lokalizován a uhašen. Zničený nábytek a další věci musely být hasiči vyházeny ven a dohašovány. Zásahem se podařilo zabránit dalšímu šíření požáru a uchránit tak nemalý majetek rodinného domu. Celý dům byl zasažen kouřem a musel být postupně odvětráván přetlakovou ventilací. Veškeré hasební a likvidační práce byly ukončeny až před polednem.

Po příjezdu vyšetřovatele hasičů z Kroměříže bylo místo požáru ohledáno. I přes značné poškození místnosti se vyšetřovateli podařilo sestavit a zrekonstruovat rozmístění nábytku a určit místo vzniku požáru. Dalším výslechem majitele domu bylo potvrzeno, že ten nechal na stolíku zapálenou pietní svíčku a odešel z domu.

Příčinou vzniku požáru tak byla jeho nedbalost a ponechání hořící svíčky bez dozoru v jedné z místností. Požárem způsobené škody byly zatím odhadnuty na nejméně 250.000 Kč. Zásahem hasičů se podařilo uchránit další majetek za 2 mil. Kč.

mjr. Mgr. Bc. Ivo Mitáček

950 670 121
950 670 333
www.hzszlk.eu
ivo.mitacek@zlk.izscr.cz

  tiskový mluvčí
HZS Zlínského kraje
telefon
fax
Internet
e-mail
 

kpt. Bc. Ivo Mitáček

577 656 121
577 656 333
www.hzs-zlkraje.cz
ivo.mitacek@zlk.izscr.cz

  tiskový mluvčí
HZS Zlínského kraje
telefon
fax
Internet
e-mail