hlavní stránka - pro veřejnost - dotazy - telefonní seznam - organizace - požární jednotky - územní odbor KM - UH - VS - ZL

 

Hasičský záchranný sbor
Zlínského kraje


Přílucká 213
Zlín
 zpravodaj - 07/2005

Deštivý den si vyžádal několik výjezdů hasičů v kraji

Deštivé odpoledne i noc si vyžádala v kraji několik výjezdů profesionálních hasičů. Šlo o zásahy na odstranění překážek v průjezdnosti komunikací. Za všechny uvádím zásah na likvidaci velkého stromu spadlého u Bohuslavic.

Dne 1.7.2005 v 17:16 hod. byli hasiči požádáni o pomoc při odstranění spadlého stromu u Bohuslavic.

Na místo vyjela jednotka profesionálních hasičů ze Zlína s jedním zásahovým vozidlem. Po příjezdu na místo bylo zjištěno, že mezi obcí Březnice a Bohuslavice u Zlína došlo k pádu velkého stromu na vozovku. Strom zabíral téměř celou šířku silnice, čímž byla velmi ztížena průjezdnost.

Pomocí motorové pily byl celý strom rozřezán a hasiči uklizen mimo komunikaci. Po dobu likvidačních prací zasahovala na místě také hlídka policie, která kyvadlově regulovala dopravu.

Pomoc hasičů při dopravní nehodě u Starého Města

Dne 3.7.2005 v 17:50 hod. byli hasiči požádáni o pomoc při dopravní nehodě u Starého Města.

Na místo vyjela jednotka profesionálních hasičů z Uherského Hradiště s jedním zásahovým vozidlem. Po příjezdu na místo bylo zjištěno, že na hlavním silničním tahu I/50, došlo k dopravní nehodě dvou osobních aut zn. Ford a Peugeot. Při dopravní nehodě došlo ke zranění řidiče fordu, který byl z vozidla vytažen a převezen záchrannou službou do nemocnice. Při vzájemném střetu došlo k úniku provozních kapalin a olejů, které byly hasiči zasypány sorbenty. Nehoda omezila průjezdnost silnice a doprava musela být usměrňována hlídkou policie.

Požár králíkárny a přístřešku na dvoře rodinného domu v Hluku

Dne 5.7.2005 v 19:08 hod. byli hasiči informováni o požáru rodinného domu v Hluku.

Na místo vyjela jednotka profesionálních hasičů z Uherského Hradiště se dvěma cisternami, kterou posílila jednotka sboru dobrovolných hasičů obce Hluk. Po příjezdu na místo bylo zjištěno, že na dvoře rodinného domu, došlo k požáru králíkárny a přístřešku.

Před našim příjezdem zasahovala na místě už jednotka dobrovolných hasičů. Hasiči na dvůr domu natáhli vodní vedení a požár byl uhašen. Rychlým zásahem hasičů se požár nerozšířil na blízký sousední rodinný dům, a tak byly uchráněny další hodnoty do 100.000 Kč.

Po příjezdu vyšetřovatele hasičů z Uherského Hradiště bylo místo ohledáno. V době vzniku požáru byla doma pouze starší žena. Příčina vzniku požáru je nadále v šetření. Požárem způsobená škoda byla vyčíslena na 1.000 Kč. Celodřevěná králíkárna byla bez živých zvířat a sloužila pro uskladnění nejrůznějších věcí.


Deštivé počasí si znovu vyžádalo výjezdy hasičů v kraji

Profesionální hasiči ve Zlínském kraji vyjížděli několikrát během noci a rána k odstranění překážek na pozemních komunikacích. Vlivem deště a větru došlo k několika pádům stromů na silnice a bylo nutné je odstranit naší technikou. V jednom případě šlo o čerpání vody ze zaplavené kotelny. Voda dosahovala asi 25 cm a po utěsnění kanalizace byla voda vyčerpána.

6.7.2005 v 07:45 hod. - Horní Lhota, spadlý strom přes cestu
6.7.2005 v 06:15 hod. - Březůvky, spadlý strom na cestě
6.7.2005 v 03:36 hod. - Uherské Hradiště, čerpání vody ze zaplavené kotelny
6.7.2005 v 09:41 hod. - Uherské Hradiště, spadlý strom přes cestu

Pomoc hasičů při dopravní nehodě ve Zlíně, Loukách

Dne 6.7.2005 v 09:21 hod. byli hasiči požádáni o pomoc při dopravní nehodě ve Zlíně.

Na místo vyjela jednotka profesionálních hasičů ze Zlína s jedním zásahovým vozidlem. Po příjezdu na místo bylo zjištěno, že na křižovatce u čerpací stanice OMV, došlo k dopravní nehodě dvou osobních aut.

Po vzájemném čelním střetu zůstala vozidla v křižovatce. Dva zranění byli v péči lékařů zdravotnické pomoci a po ošetření byli odvezeni k prohlídce do nemocnice. Hasiči zajistili vozidla proti případnému požáru a úniku provozních kapalin. Po vyšetření nehody policií byla vozovka hasiči uklizena.

Pomoc hasičů při záchraně muže ve Valašském Meziříčí

Dne 11.7.2005 ve 23:37 hod. byli hasiči požádáni o pomoc při záchraně muže z výkopu ve Valašském Meziříčí.

Na místo vyjela jednotka profesionálních hasičů z Valašského Meziříčí s jedním zásahovým vozidlem. Po příjezdu na místo bylo zjištěno, že u autobusového nádraží, došlo k pádu muže do hlubokého výkopu.

Při pádu si muž způsobil zranění a sám si nedokázal pomoct. Hasiči se spustili na dno výkopu, muži poskytli pomoc a vytáhli ho ven. Se zraněním byl muž předán do péče lékařů zdravotnické pomoci a odvezen k ošetření.

Požár stohu slámy u Kněžpole

Dne 12.7.2005 v 18:41 hod. byli hasiči informováni o požáru stohu slámy u obce Kněžpole.

Na místo vyjela jednotka profesionálních hasičů z Uherského Hradiště se dvěma cisternami, kterou posílily jednotky sboru dobrovolných hasičů obcí Kněžpole a Bílovice. Po příjezdu na místo bylo zjištěno, že na poli za hřištěm, došlo k rozsáhlému požáru stohu slámy.

Hasiči rozvinuli několik proudů vody a požár lokalizovali proti případnému rozšíření. Celý stoh slámy o rozměru 80 x 25 x 3,5 m se nechal pod dozorem vyhořet. Při zásahu a požáru nebyl nikdo zraněn.

Po příjezdu vyšetřovatele hasičů ze Zlína bylo místo ohledáno. Vyšetřovatel určil jako příčinu vzniku požáru úmyslné nebo nedbalostní jednání neznámé osoby a na místo si vyžádal výjezd policie. Ve věci probíhá nadále společné šetření. Způsobená škoda na staré slámě byla majitelem vyčíslena na 3.000 Kč.

Požár sušičky krmiva v Němčicích

Dne 13.7.2005 ve 12:12 hod. byli hasiči informováni o požáru sušícího stroje v obci Němčice.

Na místo vyjela jednotka profesionálních hasičů z Holešova s jedním zásahovým vozidlem, kterou posílily jednotky sborů dobrovolných hasičů z Němčic a Hulína. Po příjezdu na místo bylo zjištěno, že došlo k požáru na sušícím stroji krmiva.

Před příjezdem hasičů se zaměstnancům podařilo zabránit rozšíření požáru pomocí patnácti ručních hasicích přístrojů. Jen díky této obětavosti se požár neprojevil naplno a bylo tak zabráněno velkým škodám.

Hasiči natáhli ke stroji vysokotlaký proud vody, dohasili zbytky požáru a dál ochlazovali jednotlivé části stroje. Při požáru a zásahu nebyl nikdo zraněn.

Po příjezdu vyšetřovatele hasičů z Kroměříže bylo místo ohledáno. Vyšetřovatel určil jako příčinu vzniku požáru odlétnutí žhavých částí biomateriálu ze sušící pece na výrobu krmné směsy. Požár zasáhl chladící buben a část výrobní linky. Způsobená škoda byla díky správné reakci zaměstnanců vyčíslena jen na 20.000 Kč.

Požár trafostanice Českých drah v Ústí

Dne 14.7.2005 ve 18:55 hod. byli hasiči informováni o požáru trafostanice v Ústí na Vsetínsku.

Na místo vyjela jednotka profesionálních hasičů ze Vsetína s jedním zásahovým vozidlem, kterou posílila jednotka profesionálních hasičů podniku ČD z Přerova. Po příjezdu na místo bylo zjištěno, že došlo k požáru vedení u trakční napájecí stanice ČD.

Hasiči požár uhasili a zabránili jeho rozšíření na budovu stanice. Při požáru a zásahu nebyl nikdo zraněn.

Po příjezdu vyšetřovatele hasičů ze Vsetína bylo místo ohledáno. Vyšetřovatel se domnívá, že požár vznikl vlivem atmosférického přepětí při bouřce. Požár poškodil izolaci a izolátory napěťového vedení vlakové tratě. Způsobené škody byly předběžně vyčísleny na 160.000 Kč.

Pomoc hasičů při dopravní nehodě u Buchlova

Dne 17.7.2005 v 11:18 hod. byli hasiči požádáni o pomoc při dopravní nehodě u Buchlova.

Na místo vyjela jednotka profesionálních hasičů z Uherského Hradiště s jedním zásahovým vozidlem. Po příjezdu na místo bylo zjištěno, že na hlavním silničním tahu I/55, u křižovatky k hradu Buchlov, došlo k dopravní nehodě dvou osobních aut.

Po vzájemném střetu došlo k většímu úniku provozních kapalin z jednoho auta. Hasiči použili k ošetření silnice sorbenty a pomohli s odklízením střepů. Při dopravní nehodě nebyl nikdo zraněn. Po vyšetření nehody policií byly vraky odstaveny mimo silnici a byl znovu obnoven provoz.

Pomoc hasičů při odstraňování následků dešťů v kraji

Bouřky a místy vydatné deště způsobily na řadě míst v kraji problémy. Profesionální hasiči vyjížděli k řadě případů odstraňování následků spadlých stromů a uvolňování průjezdu silnic.

18.7.2005

23:46 - Zlín, Obeciny, spadlý strom

19.7.2005

01:30 - Třebětice, spadlý strom u křižovatky na Količín
01:44 - Těšánky, spadlý strom ve směru na Roštín
03:04 - Kvasice, spadlý strom na silnici
05:43 - Sulimov, spadlý strom ve směru na Kvasice
07:23 - Loučka, spadlý strom ve směru na Slopné
09:13 - Modrá, spadlý strom na silnici ve směru na Bunč