hlavní stránka - pro veřejnost - dotazy - telefonní seznam - organizace - požární jednotky - územní odbor KM - UH - VS - ZL

 

Hasičský záchranný sbor
Zlínského kraje


Přílucká 213
Zlín
 zpravodaj - 10/2005

Pomoc hasičů při havárii nákladního auta ve Zlíně Loukách

Dne 1.10.2005 v 09:13 hod. byli hasiči požádáni o pomoc při havárii nákladního auta ve Zlíně Loukách.

Na místo vyjela jednotka profesionálních hasičů ze Zlína se speciálním vyprošťovacím vozidlem. Po příjezdu na místo bylo zjištěno, že u rybníka v Loukách došlo k havárii nákladního auta zn. Liaz.

Při jízdě kolem rybníka se pod zadní nápravou auta utrhla krajnice a vozidlo sjelo mimo cestu do strmého příkopu. Před převrácením se vozidlo zastavilo o několik vzrostlých stromů, a ty pak zabránily dalšímu posunu auta ze svahu.

Pomocí lan, kladek a navijáku hasičského vyprošťovacího vozu bylo havarované auto vytaženo zpět na zpevněnou cestu. Při havárii a zásahu nebyl nikdo zraněn. Vozidlo naváželo rybářům kádě pro odvoz ryb. Po skončení akce všichni přihlížející ocenili práci hasičů a zvláště jeřábníka, který zvládl vyproštění auta z těžké pozice a v malém manévrovacím prostoru.

Pomoc hasičů při těžké dopravní nehodě u obce Rataje

Dne 10.10.2005 v 19:25 hod. byli hasiči požádáni o pomoc při těžké dopravní nehodě u obce Rataje.

Na místo vyjela jednotka profesionálních hasičů z Kroměříže s jedním zásahovým vozidlem. Po příjezdu na místo bylo zjištěno, že mezi obcí Rataje a Nětčice došlo k těžké dopravní nehodě mezi vozem Š 120 a vozem Peugeot 205.

Při vzájemném střetu došlo ke třem zraněním. Hasiči na místě vyprostili za pomoci speciální techniky jednu osobu, která byla společně s dalším zraněným převezena do nemocnice v Kroměříži. Třetí zraněná osoba byla ošetřena na místě. Hasiči zajistili vozidla proti případnému vzniku požáru a úniku provozních kapalin. Po vyšetření dopravní nehody policií byl proveden úklid vozovky a její očištění od provozních kapalin za pomoci sorbentů.

Požár kolového nakladače v Horní Bečvě

Dne 11.10.2005 ve 13:06 hod. byli hasiči informováni o požáru pracovního stroje v Horní Bečvě.

Na místo vyjela jednotka profesionálních hasičů z Valašského Meziříčí s rychlým zásahovým vozidlem, kterou posílila jednotka sboru dobrovolných hasičů z Rožnova pod Radhoštěm s cisternou a technickým vozidlem. Po příjezdu na místo bylo zjištěno, že u přehrady došlo k požáru kolového nakladače.

Před příjezdem hasičů se požár snažil uhasit sám řidič stroje, který použil svůj ruční hasicí přístroj a druhý si půjčil v nedalekém obchodě. Díky jeho duchapřítomnosti se požár nerozšířil mimo prostor motoru a nedošlo k větším materiálním škodám. Hasiči poté požár dohasili a zabránili jeho případnému dalšímu vzniku. Při požáru a zásahu nebyl nikdo zraněn.

Po příjezdu vyšetřovatele hasičů ze Vsetína bylo místo ohledáno. Řidič nakladače uvedl, že při jízdě po hlavní komunikaci uviděl neobvyklý kouř z motoru, a proto okamžitě odbočil na vedlejší silnici. Po odstavení stroje na bezpečném místě uviděl plameny a začal požár hasit. Správně se rozhodl neodkrýt motorový prostor a tím významně přispěl k zabránění rozšíření požáru. Způsobené škody tak byly vyčísleny pouze na 30.000 Kč.

Pomoc hasičů při likvidaci následků úniku oleje

Dne 14.10.2005 v 15:57 hod. byli hasiči požádáni o pomoc při likvidaci následků úniku oleje u obce Strání.

Na místo vyjela jednotka profesionálních hasičů z Uherského Brodu s jedním zásahovým vozidlem. Po příjezdu na místo bylo zjištěno, že ve stoupání ze Slavkova do Strání došlo k úniku oleje na vozovku.

Olej unikl z nákladního vozidla, které mělo závadu na motoru. Řidič s vozidlem zastavil ve stoupání k obci Strání, ale za sebou nechal znečištěnou vozovku v délce přes 300 metrů.

Hasiči celou skvrnu na silnici zasypali sorbenty a postupně vozovku očistili od oleje a provozních kapalin. V době zásahu byla omezena průjezdnost tímto hlavním tahem na Slovensko a doprava musela být kyvadlově řízena policií.

Požár osobního automobilu ve Vsetíně

Dne 18.10.2005 v 08:27 hod. byli hasiči informováni o požáru osobního auta ve Vsetíně.

Na místo vyjela jednotka profesionálních hasičů ze Vsetína s rychlým zásahovým vozidlem a cisternou. Po příjezdu na místo bylo zjištěno, že na ul. Smetanova došlo k požáru osobního auta zn. Ford Sierra.

Na uhašení požáru v motorovém prostoru použili hasiči vysokotlaké vodní vedení. Zásahem se podařilo zabránit rozšíření požáru na další části vozu. Při požáru a zásahu nebyl nikdo zraněn.

Po příjezdu vyšetřovatele hasičů ze Vsetína bylo místo požáru ohledáno. Příčinou vzniku požáru byla pravděpodobně technická závada na elektroinstalaci vozu. Požárem způsobená škoda byla vyčíslena na 6.000 Kč.

Požár odpadu v nemocnici ve Valašském Meziříčí

Dne 19.10.2005 ve 22:04 hod. byli hasiči informováni o požáru v nemocnici ve Valašském Meziříčí.

Na místo vyjela jednotka profesionálních hasičů z Valašského Meziříčí s jedním zásahovým vozidlem. Po příjezdu na místo bylo zjištěno, že v suterénu nemocnice došlo k požáru odpadu.

Před příjezdem hasičů byl požár úspěšně hašen ředitelem nemocnice, který použil hadici z nástěnného hydrantu. Při příjezdu hasičů byl suterén a část chodeb nemocnice zahaleny kouřem, který musel být postupně odvětrán. Hasiči místo malého požáru prohlédli a dohasili zbytky hořícího odpadu.

Po příjezdu vyšetřovatele hasičů ze Vsetína bylo místo požáru ohledáno. Požár zasáhl malou hromadu odpadu s plasty, papíry a použitým zdravotnickým materiálem, který se nacházel ve speciální sběrné místnosti na tento druh i nebezpečného odpadu. Při požáru došlo k poškození dveří a okna, přičemž způsobená škoda byla vyčíslena na 8 000 Kč. Tento případ je již druhým požárem za posledních několik týdnů. V době vzniku požáru byla místnost otevřená. Vyšetřovatelé proto zatím nemohou vyloučit možnost úmyslného zapálení, ale vážně se zabývají otázkou nedbalosti při kouření personálu nemocnice nebo pacientů.

Požár chlévů a střechy stodoly v obci Loukov

Dne 21.10.2005 v 18:24 hod. byli hasiči informováni o požáru stodoly v obci Loukov.

Na místo vyjela jednotka profesionálních hasičů z Bystřice pod Hostýnem se třemi cisternami, kterou posílily jednotky sborů dobrovolných hasičů obcí Loukov a Podhradní Lhota. Po příjezdu na místo bylo zjištěno, že v zahradě domů došlo k požáru uvnitř hospodářského stavení a následnému požáru střechy stodoly.

Jako první se na místo seběhli místní dobrovolní hasiči, kterým se podařilo před příjezdem dalších jednotek rozvinout vodní vedení. Po příjezdu profesionálních hasičů byl zahájen hasební útok s cílem rychle lokalizovat požár. Plameny zasáhly část vnitřního prostoru hospodářského stavení a jednu stranu střechy. Společným zásahem se podařilo zabránit rozšíření požáru na celou budovu a uchránit tak další hodnoty. Při požáru a zásahu nebyl nikdo zraněn.

Po příjezdu vyšetřovatele hasičů z Kroměříže bylo místo požáru ohledáno. Příčinou vzniku požáru bylo určeno samovznícení staré slámy, která se nacházela v prázdném prostoru pro hospodářská zvířata. Stodola byla dlouhodobě nevyužívána a patří k místní farnímu úřadu. Požárem způsobené škody byly vyčísleny na 20.000 Kč.

Požár v lakovně stolařské dílny v Sazovicích

Dne 22.10.2005 ve 20:14 hod. byli hasiči informováni o požáru stolárny v obci Sazovice.

Na místo vyjela jednotka profesionálních hasičů z Otrokovic se dvěma cisternami, kterou posílily jednotky sborů dobrovolných hasičů obcí Sazovice a Mysločovice. Po příjezdu na místo bylo zjištěno, že v soukromé stolárně došlo k požáru a zakouření několika dílen.

Hasiči pronikli v dýchacích přístrojích do zcela zakouřené stolárny s cílem najít místo požáru a rychle jej uhasit. V lakovně stolárny hasiči lokalizovali malý požár na lakovacích roštech. Zásahem se podařilo zabránit rozšíření požáru na uskladněné dřevo a laky. Celá stolárna musela být hasiči odvětrána přetlakovou ventilací. Při požáru a zásahu nebyl nikdo zraněn.

Po příjezdu vyšetřovatele hasičů ze Zlína bylo místo požáru ohledáno. Příčinou vzniku požáru bylo určeno samovznícení více různých vrstev laku na lakovacích roštech. Při požáru nedošlo k velkému plamennému hoření a způsobená škoda byla vyčíslena na 10.000 Kč.