hlavní stránka - pro veřejnost - dotazy - telefonní seznam - organizace - požární jednotky - územní odbor KM - UH - VS - ZL

 

Hasičský záchranný sbor
Zlínského kraje


Přílucká 213
Zlín

tisková zpráva

 aktuality


Požáry ve vánočním období každoročně trápí nejen hasiče
hasiči varují před neopatrností v období adventu i v posledních dnech roku

Hasičský záchranný sbor Zlínského kraje chce veřejnost upozornit na nebezpeční vánočního období z pohledu požární prevence.

 

Každoročně vyjíždějí profesionální i dobrovolní hasiči v kraji na řadu požárů typických pro období Vánoc a konec roku. Mezi tyto požáry řadíme události vzniklé nejčastěji od zapálených svíček nebo od zábavní pyrotechniky. Výjimkou nejsou ani požáry vzniklé od velmi populárních a mezi veřejností rozšířených aromalamp.

 

Svíčky se používají nejen samostatně, ale často jako součást dekorace adventních věnců nebo vánočních stromků. Blízkost dalších hořlavých materiálů zvyšuje riziko rozšíření požáru a další možné nebezpečí.

 

Hasiči se snaží poukázat na častý problém, a tím je nedbalost lidí při manipulaci s otevřeným ohněm, neopatrnost při zapalování svíček a lamp, jejich nesprávné umístění, stejně jako nesprávné používání zábavní pyrotechniky. Nezodpovědný přístup uživatelů je nejčastější zjištěnou příčinou vzniku těchto požárů.

Vonné aromalampy a ostatní druhy vonných i nevonných svíček se při používání nesmí ponechat při hoření bez dozoru. Je nutné je bedlivě pozorovat a sledovat. Některé druhy svíček nesmí být položeny na hořlavých podložkách, což je vždy na konkrétním výrobku uvedeno.

Lidé vůbec nečtou příbalové letáky ke kupovanému zboží, kde bývá uvedeno, jak s výrobkem bezpečně zacházet a jak ho správně používat. To přináší v praxi celou řadu chyb a možností vzniku požáru. Veřejnost podceňuje tyto problémy a nevěnuje jim dostatečnou pozornost. Řada požárů vzniká i při hře dětí, a proto je nutné děti poučit o možném nebezpečí.

V případě vzniku požáru je nutné zachovat "chladnou hlavu" a co nejrychleji jednat. Nejen přivolat na pomoc hasiče (150,112), ale pokusit se požár uhasit. Požáry v bytech se vlivem blízkosti hořlavých materiálů rychle šíří a mohou způsobit značné materiální škody.


několik případů z našeho kraje

 

Uherský Brod - požár skladu stavebnin od rakety zábavní pyrotechniky, škoda 200 tis. Kč - zde
Zlín - požár balkónu a bytu od svíčky ponechané bez dozoru na plastovém stolku, škoda 30 tis. Kč

Lešná u Valašského Meziříčí - požár bytu od svíčky, kde majitelka šla spát a svíčku neuhasila, škoda 50 tis. Kč 

Otrokovice - mimořádně velký požár bytu od aromalampy, která byla v průvanu sražena křídlem okna z parapetu do lůžka,
požár v 5. patře výškové budovy způsobil i značné škody dalším nájemníkům, celková škoda 1 mil. Kč
Lukov - požár v domě způsobený nedbalostí majitelů při ponechání hořících svíček na adventním věnci bez dozoru, škoda 200 tis. Kč - zde
 

ale bohužel také tragický případ ze Zlína

Zlín - tragický požár bytu na sídlišti Jižní Svahy, kde si majitelka svítila svíčkou, škoda 100 tis. Kč - zde

mjr. Mgr. Bc. Ivo Mitáček

950 670 121
950 670 333
www.hzszlk.eu
ivo.mitacek@zlk.izscr.cz

  tiskový mluvčí
HZS Zlínského kraje
telefon
fax
Internet
e-mail
 

kpt. Bc. Ivo Mitáček

577 656 121
577 656 333
www.hzs-zlkraje.cz
ivo.mitacek@zlk.izscr.cz

  tiskový mluvčí
HZS Zlínského kraje
telefon
fax
Internet
e-mail