hlavní stránka - pro veřejnost - dotazy - telefonní seznam - organizace - požární jednotky - územní odbor KM - UH - VS - ZL

 

Hasičský záchranný sbor
Zlínského kraje


Přílucká 213
Zlín

tisková zpráva

1.3.2006

 aktualityřidič trolejbusu Vlastimil Svoboda ml. instaluje ve Zlíně první letáky HZS Zlínského kraje

HZS Zlínského kraje rozjíždí projekt za vyšší bezpečí občanů
letáky míří do všech obcí v kraji a do hromadných dopravních prostředků
obce a dobrovolní hasiči se zapojují do podpory projektu

HZS Zlínského kraje se rozhodl daleko více působit v oblasti prevence před požáry a dalšími nebezpečími běžného života.

Oddělení prevence se pustilo do projektu ve formě plakátů a informačních letáků, které mají běžným občanům ve všech obcích kraje zvýšit povědomí především o prevenci před požáry. Chceme však poukázat i na další obecné problémy a nebezpečí.

V každém propagovaném tématu se počítá s výrobou třiceti tisíc kusů letáků ve formátu A3 a A4. Větší formát je určen do obecních vitrín a menší formát především do vozidel hromadné přepravy nebo do domovních schránek.

Hlavním cílem je oslovit co nejširší vrstvu obyvatel Zlínského kraje. Jednoduchou srozumitelnou formou chceme varovat před riziky a současně lidem i sdělit, jak problémům čelit, čeho se vyvarovat a jak si pomoci.

Do první vlny kampaně byla zařazena dvě témata, která smysluplně odpovídají aktuálnímu ročnímu období. Prvním tématem je nebezpečí požárů v topné sezóně a druhým tématem je propagace linky tísňového volání 112. V tomto duchu by se mělo v projektu pokračovat a následně volená témata budou odpovídat problémům, se kterými se hasiči setkávají v průběhu kalendářního roku.

Letošní dlouhotrvající zima je velkým rizikem pro vznik požárů typických pro tzv. topnou sezónu. Jedná se o požáry komínů, sazí, střech, zařízení k topení nebo uskladněných topiv. Velmi podrobná zpráva je zveřejněna v odkazu rady veřejnosti - zde. Ve Zlínském kraji je stále velké zastoupení systému topení klasickým způsobem a spalování tuhých paliv. Profesionální i dobrovolní hasiči v kraji řeší každoročně desítky požárů vzniklých nedbalostí při topení, stejně jako zanedbanou prevencí u komínů a zařízeních k topení.

Podpoře linky 112, jako telefonní linky tísňového volání, se HZS Zlínského kraje systematicky věnuje již dva roky. Mezi nabídkou národních tísňových linek si číslo 112 vybudovalo ve Zlínském kraji naprosto dominantní postavení a mezi veřejností je preferováno. To dokládá přehled volání a samostatná zpráva - zde. Neoddiskutovatelné výhody centra tísňového volání 112 HZS Zlínského kraje jsou postaveny na nejmodernějších technologiích a ulehčují občanům oznámení o mimořádné události. Nespornou výhodou je i fakt, že HZS Zlínského kraje má s ostatními základními složkami integrovaného záchranného systému, tedy s policií a zdravotnickou záchrannou službou, přímé propojení a odpadají tak dlouhé časové prodlevy mezi hovory.

HZS Zlínského kraje distribuoval již v průběhu ledna a února první sérii letáků ve Zlínském kraji prostřednictvím obcí s rozšířenou působností. Další série jsou nachystány pro rozvoz sborům dobrovolných hasičů. Letáky jsou určeny k vystavení na obecních vývěskách a místech shromažďování většího počtu osob např. čekárny apod.

Díky velmi dobré spolupráci s Dopravní společností Zlín-Otrokovice byla domluvena instalace letáků do trolejbusů a autobusů ve Zlíně. Ve spolupráci s jejich oddělením reklamy budou všechny informační plakáty instalovány během několika dnů.

Garantem projektu je Odbor prevence a plánování HZS Zlínského kraje.

kpt. Bc. Ivo Mitáček

577 656 121
577 656 333
www.hzs-zlkraje.cz
ivo.mitacek@zlk.izscr.cz

  tiskový mluvčí
HZS Zlínského kraje
telefon
fax
Internet
e-mail

kpt. Bc. Ivo Mitáček

577 656 121
577 656 333
www.hzs-zlkraje.cz
ivo.mitacek@zlk.izscr.cz

  tiskový mluvčí
HZS Zlínského kraje
telefon
fax
Internet
e-mail