Přílucká 213, 760 01 Zlín | tel.: +420 950 670 111 | fax.: +420 950 670 333

ARCHIV stránek
Hasičského záchranného sboru Zlínského kraje

 
Povinné informace  

Obsah informací zveřejňovaných podle § 5 odst. 1 zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím
v rámci HZS Zlínského kraje

 

1. Postavení Hasičského záchranného sboru ČR

 

Hasičský záchranný sbor České republiky byl zřízena zákonem č. 238/2000 Sb., o Hasičském záchranném sboru České republiky, kde jsou vymezeny úkoly, práva a povinnosti HZS ČR.

Zřizuje se Hasičský záchranný sbor České republiky, jehož základním posláním je chránit životy a zdraví obyvatel a majetek před požáry a poskytovat účinnou pomoc při mimořádných událostech.

 

2. Popis organizační struktury

 

organizační struktura HZS Zlínského kraje

 

3. Kontaktní informace

 

pracoviště, kde se vyřizují žádosti o informace - tiskový mluvčí HZS Zlínského kraje - v působnosti Zlínského kraje

 

4. Podání opravného prostředku

 

Odvolání proti rozhodnutí lze podat podle § 16 zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, do 15 dnů od doručení rozhodnutí nebo od marného uplynutí lhůty pro vyřízení žádosti písemně u zpracovatele, který rozhodnutí vydal nebo měl vydat. Odvolání se podává písemně dle postupu a lhůty, které musí být při vyřizování žádosti dodrženy.

 

5. Základní přehled nejdůležitějších předpisů upravující činnost HZS ČR

 

a) zákon č. 238/2000 Sb., o Hasičském záchranném sboru České republiky
b) zákon č. 239/2000 Sb., o integrovaném záchranném systému
c) zákon č. 240/2000 Sb., o krizovém řízení
d) zákon č. 133/1985 Sb., o požární ochraně

 

6. Pravidla úhrad za poskytování informací

 

sazebník úhrad za poskytování informací a jejich pravidla

 

7. Výroční zpráva

 

Náležitosti jsou uvedeny v § 18 zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím.

Na HZS Zlínského kraje bylo v roce 2010 přijato:

1) podáno žádostí o poskytnutí informace - 1
2) počet podaných odvolání - žádné
3) opis částí rozsudku - žádný
4) výsledky řízení o sankcích - žádný
5) další informace - bez připomínek a dotazů

 

8. Zveřejňování prostřednictvím Internetu

 

HZS ČR zveřejňuje své informace na www.mvcr.cz

 

9. Zpracování osobních údajů

 

Právní důvody zpracování osobních údajů - dle platných právních předpisů u Hasičského záchranného sboru Zlínského kraje pro účely zveřejnění  

Informace Hasičského záchranného sboru Zlínského kraje uvěřejněné na těchto stránkách jsou veřejně přístupné dle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím.

Při popisu aktuálních událostí vycházíme z pravidel zveřejněných na stránkách tiskového mluvčího.
Copyright © 2008 Hasičský záchranný sbor Zlínského kraje
Powered by NextService.CZ

RSS navigace