Přílucká 213, 760 01 Zlín | tel.: +420 950 670 111 | fax.: +420 950 670 333

ARCHIV stránek
Hasičského záchranného sboru Zlínského kraje

 
Sportovní kluby  

Sportovní klub hasiči Zlín při Hasičském záchranném sboru Zlínského kraje ÚO Zlín vznikl na základě iniciativy příslušníků jako dobrovolný zájmový spolek s právní subjektivitou sdružující hasiče z povolání se zájmem o sport a tělovýchovu.

 

Sportovní klub byl založen v roce 2003 pod názvem Sportovní klub hasiči Zlín (SKH Zlín). Prezidentem byl zvolen Josef Picek. V současné době vykonává tuto funkci Vítězslav Polčák.

Sídlem sportovního klubu je Hasičský záchranný sbor Zlínského kraje, Přílucká 213.

 

Posláním sportovního klubu je zejména zvyšování fyzické kondice příslušníků HZS. Rozvoj sportovní činnosti u HZS a organizování sportovních soutěží ve všech druzích sportu. Dále také vytvářet materiální a tréninkové podmínky pro členy sportovního klubu a ekonomickou základnu pro plnění svých cílů a to zejména prostřednictvím sponzorských příspěvků a darů, vlastní činností a členskými příspěvky.

 

Nejvyšším orgánem sportovního klubu je Valná hromada. Valnou hromadu svolává výkonný výbor sportovního klubu nejméně jednou do roka. Výkonným orgánem sportovního klubu je výkonný výbor. Výkonný výbor zabezpečuje plnění úkolů sportovního klubu v období mezi jednotlivými Valnými hromadami. Rozhoduje o všech věcech pokud nejsou ve výlučné pravomoci Valné hromady.

 

Výkonný výbor má 7. členů. Jeho členové jsou voleni na valné hromadě přímou volbou na dobu dvou let.

 

Sportovní klub je od roku 2008 členem ČESKÉ HASIČSKÉ SPORTOVNÍ FEDERACE.


POŽÁRNÍ SPORT 

 

 [aktualizace: 20.6.2013]
 

 

Sportovní kluby

Ukončení aktualizací stránek 1.4.2015

Ukončení aktualizací stránek


Aktuální verze stránek na www.hzszlk.eu

K 1.4.2015 byla ukončena verze těchto stránek a nyní slouží pouze jako ARCHIV. Nové stránky najdete na www.hzszlk.eu.

22.2.2015

Valná hromada klubu


V pátek 20.2.2015 se konala valná hromada
6.6.2013

závodníky podpořilo i počasí


XVIII. ročník „Memoriálu Františka Fraita“ je minulostí.

Okolí obce Provodov na Zlínsku dnes patřilo sportovcům hasičů a zdravotníků.

8.4.2013

Valná hromada klubu


V pátek se konala valná hromada
20.7.2012

Zlínská věž 2012


8. ročník soutěže ve výstupu na cvičnou věž

Dne 20. července 2012 se uskutečnil v areálu stanice HZS Zlínského kraje Uherský Brod 8. ročník soutěže v disciplíně požárního sportu, který je součástí celorepublikového seriálu „ Liga ve výstupu na věž 2012“.

14.6.2012

terén znovu prověřil síly soutěžících


XVII. ročník Memoriálu Františka Fraita v Provodově minulostí.

Dne 14. 6. 2012 se uskutečnil tradiční závod sportovních dvojic v okolí Provodova na Zlínsku.

26.2.2012

sportovní klub zve na valnou hromadu


SKH Zlín pořádá řádnou valnou hromadu ve Zlíně

Výkonný výbor občanského sdružení „Sportovní klub hasiči Zlín“ srdečně zve členy, příslušníky a zaměstnance HZS Zlínského kraje na řádnou valnou hromadu klubu

20.3.2011

valná hromada proběhla


V pátek se konala valná hromada

Členové SKH se sešli na řádné valné hromadě klubu, svolané výkonným výborem.

11.1.2011

sportovní klub zve na valnou hromadu


SKH Zlín pořádá řádnou valnou hromadu ve Zlíně

Výkonný výbor občanského sdružení „Sportovní klub hasiči Zlín“ srdečně zve členy, příslušníky a zaměstnance HZS Zlínského kraje na řádnou valnou hromadu klubu

7.9.2010

vyjížďka na kolech


SKH Zlín uspořádal sportovně rekreační akci na kolech.

Členové SKH Zlín si vyjeli za krásami svého regionu.

Informace Hasičského záchranného sboru Zlínského kraje uvěřejněné na těchto stránkách jsou veřejně přístupné dle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím.

Při popisu aktuálních událostí vycházíme z pravidel zveřejněných na stránkách tiskového mluvčího.
Copyright © 2008 Hasičský záchranný sbor Zlínského kraje
Powered by NextService.CZ

RSS navigace