Přílucká 213, 760 01 Zlín | tel.: +420 950 670 111 | fax.: +420 950 670 333

ARCHIV stránek
Hasičského záchranného sboru Zlínského kraje

 
Kancelář ředitele  

 plk. Ing. Jiří Volák


Pracoviště organizační

a) odpovídá za organizaci a koordinaci činností spojených s postavením krajského ředitele a realizaci jeho rozhodnutí včetně příslušných administrativních úkonů,

b) zabezpečuje ochranu utajovaných skutečností a ve spolupráci s úsekem ekonomickým, úsekem IZS a operačního řízení a s územními odbory koordinuje realizaci opatření objektové bezpečnosti,

c) zajišťuje styk s veřejností, sdělovacími prostředky a získávání potřebných informací, zabezp. agendu mezinárodních styků,

d) zabezpečuje chod podatelny a spisovny,

e) vede agendu spojenou s evidencí a vyřizováním došlých podání a stížností v rámci HZS kraje.

Pracoviště právní

a) zabezpečuje právní činnost a tvorbu interních aktů řízení HZS kraje,

Oddělení personální a mzdové

a) zajišťuje personální agendu HZS kraje, ve spolupráci s odbornými útvary HZS kraje zpracovává pracovní náplně pracovníků HZS kraje,

b) zajišťuje vzdělávání a odbornou přípravu pracovníků HZS kraje ve spolupráci s odbornými útvary HZS kraje, metodicky řídí vzdělávací zařízení HZS kraje,

c) zpracovává mzdovou agendu a agendu sociálního zabezpečení pracovníků HZS kraje,

d) zabezpečuje realizaci platové politiky, řídí a provádí výkaznictví v této oblasti,

e) v oblasti mzdových prostředků odpovídá za sestavení návrhu rozpočtu, za jeho čerpání, předkládá návrhy na rozpočtová opatření, zpracovává podklady do státního závěrečného účtu.


Psychologické pracoviště

a) zabezpečuje posttraumatickou péči příslušníkům HZS ČR,

b) poskytuje psychosociální pomoc obětem mimořádných událostí,

c) připravuje podklady pro personální práci.

 

 

 

Telefonní seznam

  Kancelář krajského ředitele
FunkceJménoTelefon
vrchní rada - ředitel kanceláře ředitele HZS krajeJiří Volák, Ing.
jiri.volak
950 670 110
  Pracoviště právní a organizační
FunkceJménoTelefon
rada - ved. pracovištěDavid Hurta, Mgr.
david.hurta
950 670 120
vrchní komisař - právníkDagmar Sikmundová, Mgr.
dagmar.sikmundova
950 670 122
komisař - tiskový mluvčíLibor Netopil, Bc.
libor.netopil
950 670 121
vrchní inspektor - bezpečnostní specialistaVladimíra Ševelová
vladimira.sevelova
950 670 101
administrativní a spisový pracovníkDenisa Hönigová
denisa.honigova
950 670 102
  Pracoviště personální a PaM
FunkceJménoTelefon
vrchní komisař - ved. pracovištěMarie Voláková, Bc.
marie.volakova
950 670 131
komisař - specialista v obl. služeb. vztahůLucie Urubková, Ing.
lucie.urubkova
950 670 130
personalistaIlona Dubjáková
ilona.dubjakova
950 670 136
mzdová účetní Jana Holubova
jana.holubova
950 670 132
rozpočtářJaroslava Hrabalová
jaroslava.hrabalova
950 670 133
  Psychologické pracoviště
FunkceJménoTelefon
vrchní komisař - psychologSoňa Pančochová, Mgr.
sona.pancochova
950 670 135
Informace Hasičského záchranného sboru Zlínského kraje uvěřejněné na těchto stránkách jsou veřejně přístupné dle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím.

Při popisu aktuálních událostí vycházíme z pravidel zveřejněných na stránkách tiskového mluvčího.
Copyright © 2008 Hasičský záchranný sbor Zlínského kraje
Powered by NextService.CZ

RSS navigace