Přílucká 213, 760 01 Zlín | tel.: +420 950 670 111 | fax.: +420 950 670 333

ARCHIV stránek
Hasičského záchranného sboru Zlínského kraje

 
Legislativa  

základní zákonný rámec naší instituce je dán těmito předpisy

  • zákon č. 238/2000 Sb., o Hasičském záchranném sboru České republiky a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů

 

  • zákon č. 239/2000 Sb., o integrovaném záchranném systému a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů

 

  • zákon č. 240/2000 Sb., o krizovém řízení a o změně některých zákonů (krizový zákon), ve znění pozdějších předpisů

 

  • zákon č. 133/1985 Sb., o požární ochraně, ve znění pozdějších předpisů

 

  • zákon č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů

související právní předpisy

  • zákon č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů

Nařízení Zlínského kraje

dohody a smlouvy

dohody

Dohoda o spolupráci a vzájemné pomoci při zdolávání mimořádných událostí v příhraničním území Zlínského (ČR) a Trenčanského kraje (SK)
Dohoda - verze ČR, ze dne 13.6.2013


 

Dohoda mezi HZS Zlínského kraje (ČR) a Krajským ředitelstvím HaZS v Trenčíně (SK)
o spolupráci a vzájemné pomoci při mimořádných událostech
Dohoda - verze ČR, Dohoda - verze SR, ze dne 27.3.2006


 

Dohoda mezi HZS Zlínského kraje (ČR) a Krajským ředitelstvím HaZS v Žilině (SK)
o spolupráci a vzájemné pomoci při mimořádných událostech
Dohoda - verze ČR, Dohoda - verze SR, ze dne 16.3.2006

Informace Hasičského záchranného sboru Zlínského kraje uvěřejněné na těchto stránkách jsou veřejně přístupné dle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím.

Při popisu aktuálních událostí vycházíme z pravidel zveřejněných na stránkách tiskového mluvčího.
Copyright © 2008 Hasičský záchranný sbor Zlínského kraje
Powered by NextService.CZ

RSS navigace