Přílucká 213, 760 01 Zlín | tel.: +420 950 670 111 | fax.: +420 950 670 333

ARCHIV stránek
Hasičského záchranného sboru Zlínského kraje

 
ZLK - krizový plán  

Krizový plán kraje byl schválen hejtmanem

Hasičský záchranný sbor Zlínského kraje zabezpečil vypracování základního dokumentu pro řešení krizových situací s názvem Krizový plán, a to v souladu se zákonem č.
240/2000 Sb., o krizovém řízení. Ten byl po předložení schválen hejtmanem Zlínského kraje Františkem Slavíkem.

Krizový plán obsahuje katalogy krizových opatření, operační plány, plán nezbytných dodávek a zdravotnického zabezpečení. Obsahuje také mapy rizikových oblastí a řadu dalších povinných dokumentů podle zákona. Krizový plán je zpracován ve dvou originálních výtiscích, které jsou uloženy u Hasičského záchranného sboru Zlínského kraje a krajského úřadu. Připravena byla také jeho elektronická podoba na CD-ROMu, která už byla distribuována pro všechny obce s rozšířenou působností.

Zpracováním a schválením krizového plánu byla završena první etapa realizace krizové legislativy, která je platná od roku 2000. Hasičský záchranný sbor Zlínského kraje ve spolupráci s Krajským úřadem Zlínského kraje, s Policií České republiky, Územním střediskem Zdravotnické záchranné služby Zlínského kraje, s Armádou České republiky, s obcemi s rozšířenou působností i s řadou dalších organizací vytvořil základní dokumentaci pro řešení krizových situací.

Krizový plán je živým dokumentem, který bude neustále doplňován a aktualizován každý rok.

Krizový plán Zlínského kraje je neveřejným dokumentem, a proto není možné zpřístupnit nebo poskytnout občanům jeho celý obsah.

Informace Hasičského záchranného sboru Zlínského kraje uvěřejněné na těchto stránkách jsou veřejně přístupné dle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím.

Při popisu aktuálních událostí vycházíme z pravidel zveřejněných na stránkách tiskového mluvčího.
Copyright © 2008 Hasičský záchranný sbor Zlínského kraje
Powered by NextService.CZ

RSS navigace