Přílucká 213, 760 01 Zlín | tel.: +420 950 670 111 | fax.: +420 950 670 333

ARCHIV stránek
Hasičského záchranného sboru Zlínského kraje

 
Tiskový mluvčí  

Bc. Libor Netopil

tel.: 950 670 121

libor.netopil


 • zajišťuje především dobré vztahy s veřejností a novináři
 • zajišťuje přednáškovou činnost a oblast zahraničních styků
 • vytváří mediální obraz Hasičského záchranného sboru Zlínského kraje
 • vytváří webovou prezentaci a podílí se na publikování informací
 • koordinuje činnost spojenou s pořádáním veřejných akcí a prezentací
 • naplňuje zákonnou povinnost k poskytování informací

Postup k podání žádosti o poskytnutí informace HZS Zlínského kraje
při aplikaci zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím

I. Obecná část

Podávání žádostí o poskytnutí informací Hasičským záchranným sborem Zlínského kraje i jejich poskytování zaměstnanci Hasičského záchranného sboru Zlínského kraje se řídí zákonem č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím (dále jen zákon), a Metodickým pokynem ke sjednocení postupu orgánů veřejné správy při zajištění práva fyzických a právnických osob na poskytnutí informací podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím (dále jen Metodickým pokyn).

Text zákona, metodického pokynu a informace o činnosti Hasičského záchranného sboru Zlínského kraje jsou přístupné prostřednictvím sítě Internet na těchto stránkách

II. Postup při vyřizování žádosti

Žádost musí být vyřízena v souladu se zákonem a pravidly uvedenými v Metodickém pokynu. Informaci požadovanou telefonicky poskytuje oslovený útvar Hasičského záchranného sboru Zlínského kraje neodkladně, pokud ji má k dispozici. Nemůže-li ji vyřídit, požádá žadatele, aby žádost podal písemně.

Písemná žádost je podávána na adresu:

Hasičský záchranný sbor Zlínského kraje

Přílucká 213

760 01 Zlín

Žádost lze podat prostřednictvím pošty, osobně v sekretariátu Hasičského záchranného sboru Zlínského kraje, prostřednictvím faxu na čísle 950 670 333, nebo prostřednictvím elektronické pošty na adrese podatelna HZS Zlínského kraje

Úhrada nákladů na poskytnutí informací je stanovena v sazebníku úhrad za poskytování informací.

III. Nevyhovění žadateli ze strany Hasičského záchranného sboru Zlínského kraje

Proti rozhodnutí Hasičského záchranného sboru Zlínského kraje o odmítnutí žádosti o poskytnutí informace se lze odvolat ve lhůtách stanovených zákonem na adrese:

MINISTERSTVO VNITRA ČR

Generální ředitelství Hasičského záchranného sboru ČR

Kloknerova 26, poštovní přihrádka 69

148 01 Praha 414

Odvolání lze podat pouze písemnou formou. Odvolání musí obsahovat jméno žadatele, adresu, v čem žadatel spatřuje porušení zákona, čeho se žadatel domáhá, a podpis žadatele. Pokud odvolání tyto údaje neobsahuje nebo není podáno písemně, Generální ředitelství Hasičského záchranného sboru ČR jej odloží.

Vybraná pravidla pro psaní zveřejňovaných textů

při popisu aktuálních událostí zveřejňovaných na těchto internetových stránkách používáme, v souladu s příslušnými právními předpisy, následující pravidla:

 • u zveřejněných textů platí, že jsou psány v aktuálním čase
 • případné změny nebo doplňky jsou označeny slovem "aktualizováno" s tím, že původní text zůstává v nezměněné podobě
 • v textech se mohou vyskytovat rozdíly ovlivněné průběhem dalšího šetření události nebo zjištěním nových skutečností
 • při popisu dopravních nehod nelze námi zveřejněný text brát jako odborný a úředně stanovený průběh nehody k určení zavinění účastníků dopravní nehody
 • texty nesmí obsahovat osobní údaje a údaje chráněné zákonem na ochranu osobních údajů
 • zveřejněná fotodokumentace musí ctít pravidla etiky, ochrany osobních údajů a ochrany osobnosti
 • fotodokumentace může být vhodně upravena pro potřeby zveřejnění

 

Aktuality

Ukončení aktualizací stránek 1.4.2015

Ukončení aktualizací stránek


Aktuální verze stránek na www.hzszlk.eu

K 1.4.2015 byla ukončena verze těchto stránek a nyní slouží pouze jako ARCHIV. Nové stránky najdete na www.hzszlk.eu.

31.3.2015

Zasahující hasiče ohrožovaly padající stromy.


Policisté museli komunikaci uzavřít.

Od 11:55 hodin zasahovali profesionální hasiči z Uherského Brodu při odstraňování popadaných stromů mezi obcemi Vápenice a Vyškovec.

30.3.2015

Popadané stromy, poškozené střechy. Silný vítr dorazil do Zlínského kraje.


Sedm výjezdů hasičů v dvaceti minutách.

Od patnácté hodiny vyjížděly jednotky profesionálních a dobrovolných hasičů k likvidaci následků silného větru. Nejvíce zásahů bylo ve Zlíně a jeho okolí.

Informace Hasičského záchranného sboru Zlínského kraje uvěřejněné na těchto stránkách jsou veřejně přístupné dle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím.

Při popisu aktuálních událostí vycházíme z pravidel zveřejněných na stránkách tiskového mluvčího.
Copyright © 2008 Hasičský záchranný sbor Zlínského kraje
Powered by NextService.CZ

RSS navigace